Andrea Smit Makelaardij o.g.
Stationsweg 19
9781CE Bedum
Telefoon: 050-3015152

Informatie over Andrea Smit Makelaardij o.g. in Bedum

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiŽren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciŽle doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Andrea Smit Makelaardij o.g. te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de internetsite van Andrea Smit Makelaardij o.g..

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Andrea Smit Makelaardij o.g. aan de samenstelling van de internetsite en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De informatie op de Andrea Smit Makelaardij o.g. internetsite, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Andrea Smit Makelaardij o.g. zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.