Andrea Smit Makelaardij o.g.
Stationsweg 19
9781CE Bedum
Telefoon: 050-3015152

Ons ketoor

Andrea Smit is De Vraauwelke Moakeloar ien t noorden. As ainegste vraauw zit zai t laangst ien t vak. Ervoaren, dij zai zunt 1983 opbaauwd het, komt heur goud tepas. Zai kent kontraain, is n rasechte Grunneger en staait mit baaide bainen ien klaai. Heur laifhebberijen binnen: zingen, poddertaaiern en benoam heur vak as moakeloar.

t Ketoor aan Stoationsweg 19 ien Beem is nait stoer te vienden en ligt sentroal ien kontraain doar wie ien waarken. Tot ons kontraain reken wie drijhouk Stad, Zoltkamp en Delfziel.

t Sprekt vanzulf dat Andrea Smit volledeg bekwoam is en doarom aansloten is bie Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Zo dounde kin zai deur joarliekse verplichte bieschoulen leste ontwikkelns ien t vak volgen en doarmit klanten zo goud meugelk roadgeven.

Ien heur waark wordt zai biestoan deur heur man Bert Kwint. Hai het zien boasisoplaaiden Vastgoed/Wonen eerdoags ňfrond.